Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.31, godz. 20:48
kontakt
AMICA

Komunikaty

27/10/20 13:19 AMICA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki "Amica Spółka Akcyjna"
18/09/20 11:18  brak uprawnień Amica spodziewa się poprawy wyników grupy w III kw. 2020 roku rdr
06:56  brak uprawnień Wyniki Amiki w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:34 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/20 13:39 AMICA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 sierpnia 2020 roku
08:40 AMICA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2020 roku
27/08/20 19:34  brak uprawnień Amica wypłaci 3 zł dywidendy na akcję
19:32 AMICA: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 sierpnia 2020 roku
19:28 AMICA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w sprawie wypłaty dywidendy
17/08/20 14:42 AMICA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
12/08/20 06:35  brak uprawnień CAPEX Amiki w 2020 roku sięgnie 65-70 proc. pierwotnie planowanych 95 mln zł (wywiad)
06:30  brak uprawnień Wyniki grupy Amica w I pół. 2020 mogą, oprócz przychodów, pozostać na ubiegłorocznym poziomie (wywiad)
31/07/20 16:05 AMICA: Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Amica Spółka Akcyjna" z działalności w roku 2019 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
16:03 AMICA: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
16:01 AMICA: Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Spółka Akcyjna
baner_SCANER_920X112_10.jpg