Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 21:50
kontakt
LIBET

Komunikaty

30/09/19 18:52 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/19 08:59 LIBET S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku.
22/07/19 10:12  brak uprawnień Libet chciałby jeszcze w '19 przeprowadzić kolejną transakcję sprzedaży aktywów (wywiad)
18/07/19 17:28 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:06 LIBET S.A.: Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
17/07/19 18:36 LIBET S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
01/07/19 10:26  brak uprawnień Libet ma umowę z bankami ws. restrukturyzacji całości zadłużenia
09:44 LIBET S.A.: Zawarcie umowy dot. kompleksowej restrukturyzacji całości zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.
24/06/19 14:06 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (24 czerwca 2019).
14:02 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 24 czerwca 2019 roku.
19/06/19 16:16 LIBET S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu oraz badania jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej spółki w latach 2019-2020.
12/06/19 20:07 LIBET S.A.: Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.
31/05/19 18:27 LIBET S.A.: Aneks do umowy dotyczącej czasowego niedochodzenia wierzytelności.
30/05/19 17:06 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/19 18:21 LIBET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.
baner_SCANER_920X112_10.jpg