Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.25, godz. 17:52
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

22/10/20 10:27 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
20/10/20 10:02 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
19/10/20 12:43 OPEN FINANCE S.A.: POSTANOWIENIE SĄDU O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI SPÓŁKI ZALEŻNEJ
16/10/20 23:40 OPEN FINANCE S.A.: CZĘŚCIOWY BRAK WYKUPU OBLIGACJI SERII J i K
21:57 OPEN FINANCE S.A.: PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K
10:20 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
14/10/20 10:17 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
13/10/20 17:48 OPEN FINANCE S.A.: DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI
12/10/20 13:37 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
08/10/20 18:16 OPEN FINANCE S.A.: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
07/10/20 12:45 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
05/10/20 13:47 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
01/10/20 13:03 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
30/09/20 12:43 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
12:31 OPEN FINANCE S.A.: WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
baner_SCANER_920X112_10.jpg