Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.19, godz. 10:34
kontakt
TAMEX

Komunikaty

09/09/20 14:54 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
13/08/20 12:09  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (8/2020) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku
07/08/20 11:06 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2020 roku
06/08/20 15:51 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
29/07/20 16:43 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
21/07/20 16:32 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
20/07/20 18:05 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy budowlanej
08/07/20 15:05 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
25/06/20 13:56 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
15/06/20 16:56  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (7/2020) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2020 roku
08/06/20 13:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2020 roku
11/05/20 14:24 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
30/04/20 15:08 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
28/04/20 13:40 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
27/04/20 14:25 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg