Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 21:31
kontakt
MPLVER

Komunikaty

02/10/19 12:51 brak uprawnień MPL Verbum chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
12:26 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
11:51 brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
20/09/19 18:27 brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2018/2019
13/09/19 22:05 brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
14/06/19 22:17 brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2018/2019
30/05/19 12:55 brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.
15/03/19 21:17 brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2018/2019
14/12/18 20:01 brak uprawnień Wielton podpisał z bankami umowę kredytową o wartości 413 mln zł
03/12/18 22:40 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. oraz umowy pożyczki pomiędzy Spółkami.
31/10/18 13:09 brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2018) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
13:04 brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2018r.
13:00 brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2018 roku.
12:51 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
12:41 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2018r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg