Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.30, godz. 02:54
kontakt
MPLVER

Komunikaty

02/10/20 09:53  brak uprawnień MPL Verbum chce wypłacić 0,11 zł dywidendy na akcję
09:40 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2020r.
09:24  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2020r.
30/09/20 16:44 MPL VERBUM S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
16:21  brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
23/09/20 18:34  brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
14/09/20 22:42  brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
31/07/20 23:34 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez spółke zależną Emitenta
10/06/20 21:00  brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
26/05/20 12:22  brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
13/03/20 22:15  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
13/12/19 22:47  brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
31/10/19 14:54 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
14:50  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:42 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg