Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 19:26
kontakt
MPLVER

Komunikaty

31/07/20 23:34 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez spółke zależną Emitenta
10/06/20 21:00  brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
26/05/20 12:22  brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
13/03/20 22:15  brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
13/12/19 22:47  brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
31/10/19 14:54 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
14:50  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:42 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
14:29 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
14:10  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2019) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
14:01  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
13:47  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
25/10/19 16:01 MPL VERBUM S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
02/10/19 12:51  brak uprawnień MPL Verbum chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję
12:26 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg