Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.12, godz. 05:33
kontakt
AWBUD

Komunikaty

29/07/20 22:27 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/07/20 17:19 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach
30/06/20 20:22 PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
29/06/20 23:18 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:05 PartnerBud S.A.: PartnerBud S.A. formularz raportu rocznego
26/06/20 19:43 PartnerBud S.A.: Informacja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów okresowych PartnerBud S.A.
25/06/20 14:22  brak uprawnień W wezwaniu na akcje PartnerBud zawarto transakcje na 466.289 akcji
14:15  brak uprawnień Wyniki wezwanie na sprzedaż akcji spółki PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce
17/06/20 12:22 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy wieloproduktowej z bankiem.
12:14 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, Porozumienia z MURAPOL S.A.
08/06/20 22:05 PartnerBud S.A.: Postanowienie sądu o zabezpieczeniu majątku Spółki przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
26/05/20 19:55 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o roboty budowlane z BALETA Sp z o.o.
15:20 PartnerBud S.A.: Zawarcie przez Instal-Lublin S.A., spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Spółki, umowy o wykonanie robót budowlanych z Mostostal Warszawa S.A.
20/05/20 14:40 PartnerBud S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.
05/05/20 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PARTNERBUD S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg