Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 06:32
kontakt
PEKAO

Komunikaty

07/08/19 10:58  brak uprawnień Pekao podtrzymuje, że zysk netto banku w '19 będzie wyższy rdr
10:36  brak uprawnień Koszty ryzyka Pekao w ?19 40-45 pb, bank podtrzymuje cel 3 mld zł zysku w ?20
10:24  brak uprawnień Bank Pekao chce otworzyć 500 tys. kont osobistych w ?19
07:47  brak uprawnień Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '19 wyniósł 582,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)
06:52  brak uprawnień Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '19 wyniósł 582,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami
06:48  brak uprawnień Wyniki Pekao SA w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:41 BANK PEKAO SA: BANK PEKAO SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/19 15:30 BANK PEKAO SA: Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku
12/07/19 14:02  brak uprawnień GPW: data ostatniego notowania obligacji serii D (PEO0631) BANKU POLSKA KASA OPIEKI SA planowana jest na dzień 23 maja 2031 r.
13:49  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
09/07/19 13:45 BANK PEKAO SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku
05/07/19 10:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia na Catalyst obligacji serii D spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
01/07/19 17:12 BANK PEKAO SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2019 r.
28/06/19 13:07  brak uprawnień Fundusze NN PTE zeszły poniżej 5 proc. na walnym Pekao
12:54 BANK PEKAO SA: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku
baner_SCANER_920X112_10.jpg