Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.06, godz. 07:16
kontakt
EKOPOL

Komunikaty

29/05/20 07:51 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
07:33  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (17/2020) Zwołanie Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
28/05/20 07:51 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 Grupy Ekopol Górnośląski Holding SA
07:44 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
07:34  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (16/2020) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 Grupy Ekopol Górnośląski Holding SA
07:30  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (15/2020) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
18/05/20 13:27 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Otrzymanie Subwencji Z Polskiego Funduszu Rozwoju
14/05/20 07:31 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego
07:26  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (14/2020) Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego
05/05/20 10:33 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Raport skonsolidowany spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA
10:28 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Raport jednostkowy spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za I kwartał 2020
10:20  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (13/2020) Raporty za I Q 2020 roku spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
03/04/20 12:11  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (12/2020) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
12:07 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
20/03/20 10:05  brak uprawnień EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (11/2020) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg