Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 09:56
kontakt
INPRO

Komunikaty

09/07/20 15:13 INPRO S.A.: Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13:17  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela)
03/07/20 11:22 INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2020 roku.
29/06/20 14:13 INPRO S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
25/06/20 14:24  brak uprawnień INPRO SA (1/2020) Inpro Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
14:18  brak uprawnień Inpro wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '19
14:14 INPRO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 25 czerwca 2020 roku.
14:12 INPRO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.
14:11 INPRO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 25 czerwca 2020 r.
14:10 INPRO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
24/06/20 12:26 INPRO S.A.: Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej INPRO SA.
23/06/20 13:29 INPRO S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego numer 15/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
12:40 INPRO S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Alior Bank SA.
19/06/20 07:15  brak uprawnień Inpro planuje przekazać w 2020 roku ok. 600-700 lokali (wywiad)
03/06/20 12:46 INPRO S.A.: Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.
baner_SCANER_920X112_10.jpg