Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 14:34
kontakt
WESTRE

Komunikaty

29/05/20 11:13 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (8/2020) Zbycie udziałów w spółce zależnej
25/05/20 10:34 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2020) Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
14/05/20 16:02 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
06/05/20 22:04 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.
23/03/20 13:03 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (4/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
13:00 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
15/01/20 22:12 ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na podwykonastwo w zakresie wykonania robót budowlanych Z
14/01/20 18:33 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dn. 13.01.2020 r. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
13/01/20 21:31 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/11/19 13:50 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2019) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
12/09/19 18:46 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki WEST REAL ESTATE S.A. na rynku NewConnect
09/08/19 09:47 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
08/08/19 13:49 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
26/07/19 12:01 ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.: Korekta raportu nr 4/2019 z dn. 25.07.2019 r. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 lipca 2019 r.
25/07/19 23:18 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2019) Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 25.07.2019 r. - Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
baner_SCANER_920X112_10.jpg