Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 09:03
kontakt
WESTRE

Komunikaty

20/10/20 12:52 WEST REAL ESTATE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
12:48  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
24/09/20 15:40 WEST REAL ESTATE S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
15:36  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
28/08/20 14:14 WEST REAL ESTATE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.
14:07  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?)
24/08/20 09:22 WEST REAL ESTATE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
09:13  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
07/08/20 09:16  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
06/08/20 16:57 WEST REAL ESTATE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
16:50  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
27/07/20 23:43 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
23:39  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
22/07/20 20:47 WEST REAL ESTATE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
16:34  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (11/2020) Skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg