Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.21, godz. 15:03
kontakt
BLIRT

Komunikaty

30/09/19 17:53 BLIRT S.A.: Wybranie dwóch projektów Emitenta do dofinansowania
20/09/19 16:45  brak uprawnień BLIRT SA (12/2019) Podsumowanie Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015 -2018
09/08/19 18:03  brak uprawnień BLIRT SA (11/2019) Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2019
29/07/19 13:54 BLIRT S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za II kw. 2019 r. oraz za okres I-II kw. 2019 r.
18/06/19 18:00 BLIRT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 18.06.2019r.
17:54  brak uprawnień BLIRT SA (10/2019) Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
17:50 BLIRT S.A.: Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
20/05/19 14:39  brak uprawnień BLIRT SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.
14:34 BLIRT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A.
10/05/19 21:25  brak uprawnień BLIRT SA (8/2019) Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2019
06/05/19 17:39  brak uprawnień BLIRT SA (7/2019) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego BLIRT S.A. za 2018 r.
30/04/19 21:16  brak uprawnień BLIRT SA (6/2019) Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2018
10/04/19 16:42  brak uprawnień BLIRT SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
08/02/19 18:24  brak uprawnień BLIRT SA (4/2019) Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2018
02/02/19 13:47 BLIRT S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za IV kw. 2018 r. oraz za okres I-IV kw. 2018 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg