Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 23:30
kontakt
INVISTA

Komunikaty

09/10/20 17:02 INVISTA S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Invista S.A.
02/10/20 16:23  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki INVISTA S.A.
29/09/20 20:20 INVISTA S.A.: Informacja nt. raportu za I półrocze 2020 r.
20:19 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
20:16 INVISTA S.A.: INVISTA S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/09/20 13:44 INVISTA S.A.: Informacja nt. osób nadzorujących
06/09/20 18:46 INVISTA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
31/08/20 21:01 INVISTA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:59 INVISTA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
18:45 INVISTA S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie
30/08/20 22:54 INVISTA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 r.
06/08/20 11:31  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki INVISTA S.A.
05/08/20 14:27 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku - uzupełnienie
11:25 INVISTA S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
11:08 INVISTA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 31 sierpnia 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg