Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.25, godz. 16:36
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

21/01/20 13:46 IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2020
21/11/19 07:33 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/08/19 09:30  brak uprawnień Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy
07:34 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/19 13:36 IZOSTAL S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
30/07/19 11:53 IZOSTAL S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej oraz aneksu do umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.
25/07/19 10:31 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid
19/07/19 18:13 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
02/07/19 11:58 IZOSTAL S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
29/05/19 09:18  brak uprawnień Oferta Izostalu za 113,5 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu AB Amber Grid
08:51 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid
23/05/19 07:22 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/19 13:28 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
13:20 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
13:18  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję za '18
baner_SCANER_920X112_10.jpg