Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.22, godz. 11:04
kontakt
BSCDRUK

Komunikaty

20/11/19 08:06  brak uprawnień Według BSC Drukarni Opakowań cel dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów w '19 niezagrożony
07:21 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 08:31  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań może mieć nowego inwestora strategicznego
08:09 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zawarcia umowy warunkowej, prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging wraz ze stanowiskiem Zarządu Emitenta
07/11/19 15:21  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań rozważa akwizycję lub zakup działki inwestycyjnej
14:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r.
28/10/19 19:08 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Informacja o podpisaniu umowy znaczącej będącej skutkiem wyboru oferty Emitenta
18/10/19 12:32 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej
16/10/19 15:46  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań planuje w '20 przeznaczyć na inwestycje ok 26 mln zł
15:29 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.
06/09/19 18:07 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Aktualizacja informacji od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging
30/08/19 12:50  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w 2019 r.
07:43 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/19 18:21 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.
05/07/19 08:41  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową BSC Drukarnia Opakowań do 41,6 zł
baner_SCANER_920X112_10.jpg