Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.20, godz. 08:44
kontakt
BSCDRUK

Komunikaty

14/02/20 15:25 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.
10/02/20 14:29 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. wraz z opinią zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji w wezwaniu.
31/01/20 17:20 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
10:19 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
27/01/20 20:06 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie trzech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta
19:45 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r.
14:19 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 27 stycznia 2020 r.
13:52 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zawiadomienie dotyczące zmiany posiadania akcji Spółki w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy
24/01/20 18:32 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
18:27 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
18:08 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
18:04 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
18:01 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
23/01/20 17:24 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
17:20 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zawiadomienia o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
baner_SCANER_920X112_10.jpg