Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 13:25
kontakt
ABSINV

Komunikaty

13/08/19 22:57  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019
12/08/19 13:16  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (12/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/08/19 16:17 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
10/07/19 11:50  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (11/2019) Wypłata odsetek od obligacji serii B
04/07/19 20:37 ABS INVESTMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
27/06/19 23:39  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
31/05/19 23:58  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
23:52 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
21:47  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (8/2019) Raport roczny za rok obrotowy 2018
27/05/19 12:47  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
24/05/19 17:13  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (6/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14/05/19 21:41  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019
17/04/19 20:57 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
15/04/19 18:14 ABS INVESTMENT S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
12/04/19 18:13 ABS INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg