Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.02, godz. 16:56
kontakt
ABSINV

Komunikaty

15/05/20 23:53  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (8/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020
11/05/20 18:04  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.
14/04/20 20:29 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
19:57 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcja dokonana przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu
19:50 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej 15% w ogólnej liczbie głosów
03/04/20 22:50 ABS INVESTMENT S.A.: Zbycie aktywów istotnej wartości
08:58 ABS INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
20/03/20 23:57  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (6/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
23:48  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (5/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
17/03/20 07:07  brak uprawnień ABS Investment odwołał prognozę finansową na '19
16/03/20 22:51 ABS INVESTMENT S.A.: Odwołanie prognozy finansowej
14:56  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
12/03/20 18:20  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (3/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/01/20 16:47 ABS INVESTMENT S.A.: Podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia
13/01/20 15:19  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych jednostkowych i skonsolidowanych w roku 2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg