Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 03:44
kontakt
RECYKL

Komunikaty

11/10/19 12:48  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (17/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii B2, C i F
12:38  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (16/2019) Informacja o zamianie akcji imiennych serii B2 oraz serii C na akcje na okaziciela
08/10/19 11:03 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
01/10/19 08:42 GRUPA RECYKL S.A.: Zakończenie realizacji pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta i rozpoczęcie rozruchu zakładu.
24/09/19 15:21 GRUPA RECYKL S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
14:40 GRUPA RECYKL S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2019 - Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
13:40 GRUPA RECYKL S.A.: Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
19/09/19 12:23  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (15/2019) Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym
14/08/19 09:27 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
13/08/19 08:35  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (14/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2019 r.
17/07/19 11:05 GRUPA RECYKL S.A.: Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
12/07/19 11:40 GRUPA RECYKL S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
28/06/19 14:43 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
14:27  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (13/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
27/06/19 15:59  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (12/2019) Powołanie nowego członka w skład Rady Nadzorczej Spółki Grupa Recykl S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg