Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.18, godz. 19:28
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

13/01/20 14:08 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
10/01/20 16:57 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
30/12/19 15:32 MIRACULUM S.A.: Informacja o spłacie kredytu inwestycyjnego
24/12/19 12:33 MIRACULUM S.A.: Dojście do skutku emisji Obligacji serii S2 zamiennych na akcje i ich przydział
12:29 MIRACULUM S.A.: Informacja o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
20/12/19 07:39 MIRACULUM S.A.: Zawarcie aneksu do Strategicznej Umowy Współpracy ("Strategic Co-operation Agreement")
19/12/19 13:17 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 6 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
12:07 MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
18/12/19 19:35 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
19:31 MIRACULUM S.A.: Emisja obligacji serii S2 zamiennych na akcje
12/12/19 14:16 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
11/12/19 13:45 MIRACULUM S.A.: Informacja w przedmiocie podpisania umowy dystrybucyjnej z Alibaba.com
06/12/19 14:09 MIRACULUM S.A.: Informacja dotycząca podpisania trójstronnej Umowy dystrybucyjnej
04/12/19 15:11 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
03/12/19 16:52 MIRACULUM S.A.: Informacja w przedmiocie nawiązania współpracy z Alibaba.com
baner_SCANER_920X112_10.jpg