Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 16:25
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

09/08/19 14:30 MIRACULUM S.A.: Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T4 Miraculum S.A
08/08/19 20:03  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii T4 spółki MIRACULUM SA
16:11 MIRACULUM S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii T4 w depozycie prowadzonym przez KDPW
01/08/19 09:43 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
09:36 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
31/07/19 15:25 MIRACULUM S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A
10:21 MIRACULUM S.A.: Informacja w przedmiocie Listu Intencyjnego podpisanego ze Spółką Hana Engineering Korea Co. Ltd z siedzibą w Seulu
24/07/19 11:29 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
23/07/19 19:15 MIRACULUM S.A.: Informacja w przedmiocie "Porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki" zawiązanego w dniu 30 czerwca 2016 roku (Porozumienie Akcjonariuszy)
19/07/19 22:39 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
16/07/19 13:17 MIRACULUM S.A.: Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4
15/07/19 09:35 MIRACULUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
08:16 MIRACULUM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
10/07/19 16:50 MIRACULUM S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A
09:29 MIRACULUM S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych "WARS".
baner_SCANER_920X112_10.jpg