Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.30, godz. 09:00
kontakt
POLTRO

Komunikaty

13/03/20 18:41 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2020) Raport roczny za 2019 rok
31/01/20 10:10 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/01/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020
30/12/19 11:52 POLTRONIC S.A.: Śmierć Członka Rady Nadzorczej
11:37 brak uprawnień POLTRONIC SA (13/2019) Śmierć Członka Rady Nadzorczej
26/11/19 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2019) Ustalenie dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 spółki Poltronic S.A.
14/11/19 08:30 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 Poltronic Spółka Akcyjna
14/08/19 08:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019
14/05/19 18:18 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019
10/05/19 15:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2019) Korekta raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 9 maja 2019 roku ? sprostowanie treści uchwały nr 9 podjętej przez ZWZ w dniu 8 maja 2019 roku
10:56 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2019) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
09/05/19 11:09 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Poltronic SA w dniu 8 maja 2019 roku.
10:32 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Poltronic S.A.
10:15 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. w dniu 8 maja 2019 roku
19/04/19 13:40 POLTRONIC S.A.: Śmierć Członka Zarządu
baner_SCANER_920X112_10.jpg