Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.06, godz. 15:23
kontakt
POLTRO

Komunikaty

31/07/20 14:41 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
13:16 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
13:07 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Poltronic SA na kolejną kadencję
13:03 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2020) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Poltronic SA
08/07/20 16:39 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2020) Zmiana adresu spółki Poltronic S.A.
26/06/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020
13/05/20 15:57 brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
13/03/20 18:41 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2020) Raport roczny za 2019 rok
31/01/20 10:10 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/01/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020
30/12/19 11:52 POLTRONIC S.A.: Śmierć Członka Rady Nadzorczej
11:37 brak uprawnień POLTRONIC SA (13/2019) Śmierć Członka Rady Nadzorczej
26/11/19 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2019) Ustalenie dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 spółki Poltronic S.A.
14/11/19 08:30 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 Poltronic Spółka Akcyjna
14/08/19 08:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg