Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 17:26
kontakt
POLTRO

Komunikaty

28/08/20 15:21 brak uprawnień Poltronic wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
14:45 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
14:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
14:19 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku
13/08/20 15:48 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2020) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku spółki Poltronic SA
31/07/20 14:41 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
13:16 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
13:07 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Poltronic SA na kolejną kadencję
13:03 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2020) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Poltronic SA
08/07/20 16:39 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2020) Zmiana adresu spółki Poltronic S.A.
26/06/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020
13/05/20 15:57 brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
13/03/20 18:41 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2020) Raport roczny za 2019 rok
31/01/20 10:10 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/01/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg