Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.16, godz. 01:10
kontakt
CELPRODE

Komunikaty

06/12/19 16:37 CPD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
05/12/19 16:52 CPD S.A.: Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
28/11/19 17:58 CPD S.A.: CPD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/19 17:07 CPD S.A.: Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
27/09/19 19:33 CPD S.A.: CPD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/19 18:57 CPD S.A.: Zmiany w Zarządzie
19/09/19 11:48 CPD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
18/09/19 19:47 CPD S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.
01/08/19 12:38 CPD S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
12:22 CPD S.A.: Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
16/07/19 16:30 CPD S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej.
28/06/19 17:21 CPD S.A.: Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 czerwca 2019 r.
16:52 CPD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 czerwca 2019 r.
27/06/19 17:52 CPD S.A.: CPD S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:39 CPD S.A.: CPD S.A. formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg