Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 12:32
kontakt
INTERLUB

Komunikaty

12/08/19 20:06 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. propozycji układowych
08/08/19 15:49 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
31/07/19 18:43 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
02/07/19 15:52 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie
26/06/19 15:57 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
24/06/19 17:35 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja nt. wyroku sądowego w sprawie z powództwa Kontrahenta
17/06/19 10:37 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
12/06/19 19:53 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję
15:59 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
06/06/19 14:03 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie
31/05/19 14:45 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych
30/05/19 16:20 INTERBUD-LUBLIN S.A.: INTERBUD-LUBLIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:38 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie
16/05/19 15:29 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
15:16 INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 12 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg