Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 22:00
kontakt
ABAK

Komunikaty

15/11/19 13:45 ABAK S.A.: Przejęcie biura rachunkowego
12/11/19 12:30 brak uprawnień ABAK SA (12/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku
14/08/19 16:03 brak uprawnień ABAK SA (11/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku
03/08/19 19:13 ABAK S.A.: Porozumienie w sprawie rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress
26/06/19 16:21 brak uprawnień Abak wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
16:09 ABAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
15:55 brak uprawnień ABAK SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
15:41 brak uprawnień ABAK SA (9/2019) Uchwała ZWZ ABAK S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
30/05/19 15:01 ABAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
14:42 brak uprawnień ABAK SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
12:20 brak uprawnień ABAK SA (7/2019) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
28/05/19 14:50 brak uprawnień ABAK SA (6/2019) Uchwała Zarządu rekomendująca sposobu podziału zysku za rok 2018
11:43 brak uprawnień ABAK SA (5/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018
24/05/19 11:27 brak uprawnień ABAK SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2018
13/05/19 19:39 brak uprawnień ABAK SA (3/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg