Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 22:04
kontakt
KCI

Komunikaty

04/10/19 17:18 KCI: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
30/09/19 17:32 KCI: KCI formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/09/19 13:28 KCI: Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki
10:47 KCI: Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
22/09/19 18:46 KCI: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
22/08/19 16:13 KCI: Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
08/07/19 15:14 KCI: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
15:02 KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.
14:53 KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na21.06.2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 05.07.2019
03/07/19 16:14 KCI: Zakwalifikowanie akcji spółki KCI SA do segmentu Lista Alertów i Strefy Niższej Płynności oraz wykreślenia z indeksu sektorowego WIG-media
28/06/19 15:41 KCI: Zmiany w Zarządzie KCI S.A.
21/06/19 22:00 KCI: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej KCI SA
21:34 KCI: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2019 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia)
18/06/19 16:15 KCI: Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 21.06.2019 roku
07/06/19 15:49 KCI: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg