Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 14:47
kontakt
KCI

Komunikaty

08/07/19 15:14 KCI: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.
15:02 KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.
14:53 KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na21.06.2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 05.07.2019
03/07/19 16:14 KCI: Zakwalifikowanie akcji spółki KCI SA do segmentu Lista Alertów i Strefy Niższej Płynności oraz wykreślenia z indeksu sektorowego WIG-media
28/06/19 15:41 KCI: Zmiany w Zarządzie KCI S.A.
21/06/19 22:00 KCI: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej KCI SA
21:34 KCI: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2019 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia)
18/06/19 16:15 KCI: Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 21.06.2019 roku
07/06/19 15:49 KCI: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
06/06/19 16:41 KCI: Emisja obligacji serii P
03/06/19 14:24 KCI: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
27/05/19 17:20 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/19 14:07 KCI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 21 czerwca 2019 r.
07/05/19 17:58 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:33 KCI: KCI formularz raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg