Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.18, godz. 04:12
kontakt
ZPC_OTM

Komunikaty

02/01/20 21:12 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
20/12/19 16:36 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/12/19 16:08 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
14/11/19 17:22 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska
08/11/19 19:19 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 17:27 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za III kwartał 2019 roku
14/10/19 16:48 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiany osobowe w organach ZPC Otmuchów S.A.
20/09/19 23:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 20:05 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok
30/08/19 22:25  brak uprawnień ZPC Otmuchów zawiesiły sprzedaż nieruchomości w Gorzyczkach
22:16 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych
27/06/19 08:49 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
26/06/19 21:12 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 19 czerwca 2019 r.
19/06/19 20:02 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.
19:53 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg