Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 06:39
kontakt
MEDIACAP

Komunikaty

26/07/19 15:14 MEDIACAP S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
23/07/19 18:25 MEDIACAP S.A.: Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z firmą audytorską
04/07/19 17:00 MEDIACAP S.A.: Korekta ceny za udziały w LT Group sp. z o.o. oraz zawarcie umowy kredytowej przez TalentMedia sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów LT Group sp. z o.o.
03/07/19 08:30 MEDIACAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.
28/06/19 16:00 MEDIACAP S.A.: Powołanie Członka Zarządu w spółce zależnej
27/06/19 17:49 MEDIACAP S.A.: Zmiany w strukturze LT Group sp. z o.o.
17:45 MEDIACAP S.A.: Zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia sp. z o.o. do 59,04%, zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
17:41 MEDIACAP S.A.: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27 czerwca 2019 r.
08:24 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:21 MEDIACAP S.A.: Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy MEDIACAP S.A. za rok 2018
26/06/19 13:04 MEDIACAP S.A.: Podpisanie Term Sheet
19/06/19 15:34 MEDIACAP S.A.: Booost sp. z o.o. zmiany w strukturze udziałowej
31/05/19 10:58 MEDIACAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/19 23:41 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 18:11 MEDIACAP S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg