Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.24, godz. 15:52
kontakt
STOPKLA

Komunikaty

21/02/20 14:05 STOPKLATKA S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji Stopklatka S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
31/01/20 15:22 STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r.
22/01/20 10:30  brak uprawnień STOPKLATKA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
05/12/19 16:55 STOPKLATKA S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:46 STOPKLATKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.
13:07  brak uprawnień Kino Polska TV nabyło w wezwaniu 208.361 akcji Stopklatki
12:58  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonanego w wyniku wezwania na sprzedaż akcji Stopklatka SA
22/11/19 14:38 STOPKLATKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 listopada 2019 r.
14:24  brak uprawnień STOPKLATKA SA (16/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 listopada 2019 r.
20/11/19 17:26  brak uprawnień Kino Polska TV podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł
17:19 STOPKLATKA S.A.: Aktualizacja wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.
17:15  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA S.A.
14/11/19 17:03  brak uprawnień STOPKLATKA SA (15/2019) Raport kwartalny Stopklatka S.A. za trzeci kwartał 2019 r.
12/11/19 16:48  brak uprawnień STOPKLATKA SA (14/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 listopada 2019 r. oraz informacja o przerwie w jego obradach
23/10/19 14:37 STOPKLATKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe Stopklatka S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg