Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.20, godz. 09:25
kontakt
AZINTER

Komunikaty

15/11/19 15:23  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (12/2019) Podpisanie umowy z firmą audytorską
13/11/19 12:31  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
08/11/19 12:43 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnych umów kredytowych
22/10/19 11:38  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (10/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
25/09/19 11:44 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz 2020
14/08/19 10:36  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
25/07/19 10:21 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy
03/06/19 15:48 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem
16/05/19 12:14 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 15.05.2019 r.
11:56  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 15.05.2019 r.
14/05/19 12:48  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
04/04/19 15:33  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (6/2019) Projekty uchwał na ZWZ na dzień 15.05.2019 r.
15:24  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (5/2019) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 15.05.2019 r.
15:16 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2019 r.
14:03  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (4/2019) Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2018
baner_SCANER_920X112_10.jpg