Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 07:25
kontakt
HARPER

Komunikaty

31/07/19 21:49 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu rocznego
28/06/19 15:48 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi.
07/06/19 16:18 HARPER HYGIENICS S.A.: Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego - LISTA ALERTÓW GPW.
16/05/19 17:04 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
10/05/19 10:28 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
26/04/19 13:54 HARPER HYGIENICS S.A.: Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
25/02/19 18:45 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
04/02/19 15:28 HARPER HYGIENICS S.A.: Rozwiązanie umowy znaczącej
29/01/19 17:12 HARPER HYGIENICS S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
14/01/19 14:23 HARPER HYGIENICS S.A.: Rezygnacja członka zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
10/01/19 18:41 HARPER HYGIENICS S.A.: Szacunki wyników finansowych HARPER HYGIENICS S.A. za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
04/01/19 16:50 HARPER HYGIENICS S.A.: Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta.
28/12/18 17:22 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu półrocznego
27/12/18 14:59 HARPER HYGIENICS S.A.: Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta.
18/12/18 13:20 HARPER HYGIENICS S.A.: Wybór biegłego rewidenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg