Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.18, godz. 13:31
kontakt
HARPER

Komunikaty

15/01/20 17:03 HARPER HYGIENICS S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji.
12/12/19 13:33 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu półrocznego
11/12/19 17:40 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego w 2019 r.
10/12/19 16:40 HARPER HYGIENICS S.A.: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
28/11/19 16:50 HARPER HYGIENICS S.A.: Informacja Zarządu Spółki dotycząca wydarzeń w dniu 27/11/2019.
02/10/19 13:56 HARPER HYGIENICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku.
01/10/19 17:43 HARPER HYGIENICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.
03/09/19 18:11 HARPER HYGIENICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
17:35 HARPER HYGIENICS S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta.
30/08/19 17:23 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu kwartalnego
31/07/19 21:49 HARPER HYGIENICS S.A.: HARPER HYGIENICS S.A. formularz raportu rocznego
28/06/19 15:48 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi.
07/06/19 16:18 HARPER HYGIENICS S.A.: Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku z zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego - LISTA ALERTÓW GPW.
16/05/19 17:04 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.
10/05/19 10:28 HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
baner_SCANER_920X112_10.jpg