Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.16, godz. 01:59
kontakt
RANKPRO

Komunikaty

28/11/19 17:15 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/09/19 17:40 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/19 13:38 RANK PROGRESS S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
20/08/19 15:47 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez Spółkę zależną
19/07/19 14:29 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku
17/07/19 14:34 RANK PROGRESS S.A.: Spełnienie się warunku zawieszającego z warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
26/06/19 10:32 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości
18/06/19 14:51 RANK PROGRESS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 18 czerwca 2019 r.
14:44 RANK PROGRESS S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.
14:36 RANK PROGRESS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2019 r.
13/06/19 22:31 RANK PROGRESS S.A.: Powołanie Zarządu Spółki Rank Progress S.A.
12/06/19 20:17 RANK PROGRESS S.A.: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
11/06/19 13:46 RANK PROGRESS S.A.: Częściowa realizacja postanowień Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej
10/06/19 14:42 RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie umowy kredytowej.
30/05/19 08:21 RANK PROGRESS S.A.: RANK PROGRESS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg