Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 12:44
kontakt
ABCDAT

Komunikaty

13/08/19 17:37 ABC DATA S.A.: Złożenie wniosku do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego
09/08/19 17:30 ABC DATA S.A.: Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Spółki
08/08/19 15:03 ABC DATA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2019 r.
14:54 ABC DATA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 sierpnia 2019 r.
05/08/19 20:59 ABC DATA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A.
18:23 ABC DATA S.A.: Złożenie wniosku o zwołanie WZA Vicis New Investments S.A. i umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Vicis New Investments S.A.
01/08/19 17:31 ABC DATA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
29/07/19 17:52 ABC DATA S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji VICIS New Investments S.A. przez MCI Venture Projects sp. z.o.o. VI S.K.A.
23/07/19 11:13  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki VICIS NEW INVESTMENTS S.A.
09:44  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki VICIS NEW INVESTMENTS SA
08:09  brak uprawnień MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup akcji Vicis New Investments po 1,44 zł za akcję
18/07/19 19:01 ABC DATA S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki, zmiana nazwy Spółki
03/07/19 19:19 ABC DATA S.A.: Zawarcie umowy zastawu na wierzytelnościach z rachunku bankowego oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego przez ABC Data S.A.
11:52 ABC DATA S.A.: Zmiana adresu siedziby i zmiana adresu strony internetowej ABC Data S.A.
01/07/19 19:12  brak uprawnień Andrzej Lis nowym prezesem ABC Data (opis)
baner_SCANER_920X112_10.jpg