Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.17, godz. 12:49
kontakt
PLASMA

Komunikaty

13/08/19 07:43 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (23/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 17:31 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (22/2019) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki
15:58 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BOŚ S.A.
09/08/19 14:23 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (21/2019) Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na Spółkę
08/08/19 20:01 brak uprawnień GPW: zmiana Uchwały Nr 578/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
07/08/19 22:58 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
26/07/19 21:04 PLASMA SYSTEM S.A.: Zawarcie nowego porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki
24/07/19 17:55 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (20/2019) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu
15/07/19 19:35 PLASMA SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki Plasma SYSTEM S.A. w dniu 15.07.2019r
19:18 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (19/2019) Powołanie organów Spółki na nowe kadencje
19:02 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (18/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 lipca 2019 r.
18:57 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (17/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w ramach porządku obrad
12/07/19 19:45 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (16/2019) Rezygnacja Członka Zarządu
11/07/19 09:11 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (15/2019) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
10/07/19 12:17 brak uprawnień PLASMA SYSTEM SA (14/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg