Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.20, godz. 21:21
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

20/09/19 13:03  brak uprawnień Lubawa chce w IV kw. przedstawić nową strategię; przewiduje wzrost przychodów w II półroczu (wywiad)
19/09/19 00:13 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/19 17:48 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
06/09/19 15:13 LUBAWA: Rejestracja zmian statutu Lubawa S.A.
04/09/19 12:32 LUBAWA: Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
21/08/19 14:27 LUBAWA: Złożenie powództwa wzajemnego przez Lubawa SA w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego
01/07/19 11:01 LUBAWA: Udzielone w czerwcu zamówienia na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej
28/06/19 20:39 LUBAWA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
19:50 LUBAWA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
14/06/19 18:09 LUBAWA: Wpływ pozwu w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego
31/05/19 17:19 LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 28 czerwca 2019 r.
23/05/19 17:56 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/19 13:57 LUBAWA: Podpisanie umowy o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL
17/05/19 15:44 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2019 r.
25/04/19 22:35 LUBAWA: LUBAWA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg