Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 00:17
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

30/06/20 18:00 LUBAWA: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:50 LUBAWA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.
17:09 LUBAWA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30 czerwca 2020 r.
19/06/20 16:49 LUBAWA: Osiągniecie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19
17/06/20 14:37 LUBAWA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust.7 Ustawy o ofercie publicznej
15/06/20 19:36 LUBAWA: Zmiana kapitału zakładowego oraz statutu Spółki
12:48  brak uprawnień Nie złożono zapisów w wezwaniu na sprzedaż 14,8 proc. akcji Lubawy
12:43  brak uprawnień Informacja o transakcji i liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki LUBAWA S.A.
10/06/20 06:30  brak uprawnień Lubawa intensyfikuje sprzedaż, pracuje nad projektami optymalizacyjnymi (wywiad)
08/06/20 15:14 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:05 LUBAWA: Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
08:26 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/06/20 17:29 LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 30 czerwca 2020 r.
25/05/20 19:05 LUBAWA: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 maja 2020 r.
21/05/20 15:48  brak uprawnień Zysk netto Lubawy wzrósł w I kw. do 12,3 mln zł z 3,9 mln zł przed rokiem - szacunki
baner_SCANER_920X112_10.jpg