Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 19:34
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

17/09/20 17:11 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/20 18:46  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - ELEMENTAL, LUBAWA
27/08/20 15:51  brak uprawnień Grupa Lubawa szacuje zysk netto w I półroczu na 25,8 mln zł, wzrost o 65 proc. rdr
15:41 LUBAWA: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.
30/06/20 18:00 LUBAWA: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:50 LUBAWA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.
17:09 LUBAWA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30 czerwca 2020 r.
19/06/20 16:49 LUBAWA: Osiągniecie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19
17/06/20 14:37 LUBAWA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust.7 Ustawy o ofercie publicznej
15/06/20 19:36 LUBAWA: Zmiana kapitału zakładowego oraz statutu Spółki
12:48  brak uprawnień Nie złożono zapisów w wezwaniu na sprzedaż 14,8 proc. akcji Lubawy
12:43  brak uprawnień Informacja o transakcji i liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki LUBAWA S.A.
10/06/20 06:30  brak uprawnień Lubawa intensyfikuje sprzedaż, pracuje nad projektami optymalizacyjnymi (wywiad)
08/06/20 15:14 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:05 LUBAWA: Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg