Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.10, godz. 00:27
kontakt
LZPS

Komunikaty

06/12/19 11:44 PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
29/11/19 20:18 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/19 17:16  brak uprawnień Protektor odwołał strategię na lata 2018-2023; w I kw. '20 przedstawi nową
16:54 PROTEKTOR: Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023.
23/10/19 13:34 PROTEKTOR: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
04/10/19 11:08 PROTEKTOR: Odwołanie i ponowne powołanie Prezesa Zarządu.
30/09/19 17:17 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/19 13:07 PROTEKTOR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.
24/09/19 18:51 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 24 września 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
15:09 PROTEKTOR: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
15:07 PROTEKTOR: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
23/09/19 14:57 PROTEKTOR: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
14:03 PROTEKTOR: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
20/09/19 20:54 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
16/09/19 19:29 PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
baner_SCANER_920X112_10.jpg