Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 11:32
kontakt
ARCTIC

Komunikaty

16/11/20 13:31  brak uprawnień CAPEX Arctic Paper w '20 wyniesie ok. 70 mln zł, w '21 spadnie - co zwiększy możliwość wypłaty dywidendy
12:08  brak uprawnień Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper w IV kwartale może wzrosnąć do 85 proc.
08:18  brak uprawnień Wyniki Arctic Paper w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
08:00 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06:54  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla Arctic Paper do 6,2 zł
27/10/20 17:30 ARCTIC PAPER S.A.: Przedłużenie Kredytu Odnawialnego
22/10/20 08:00 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku przez spółkę zależną
25/09/20 13:45  brak uprawnień Arctic Paper Kostrzyn otrzyma do 8,3 mln zł dofinansowania z NCBiR
13:35 ARCTIC PAPER S.A.: Nowe technologie w Arctic Paper Kostrzyn S.A. współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
31/08/20 15:43  brak uprawnień Arctic Paper przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy
15:31 ARCTIC PAPER S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
15:30 ARCTIC PAPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
20/08/20 11:37  brak uprawnień CAPEX Arctic Paper wyniesie 60-70 mln zł w 2020 roku
11:29  brak uprawnień Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper II półroczu może wzrosnąć do ok. 75-80 proc.
19/08/20 09:25  brak uprawnień Arctic Paper wybrana przez NCBR na dofinansowanie do projektu w wysokości 8,34 mln zł
baner_SCANER_920X112_10.jpg