Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.25, godz. 16:49
kontakt
TESGAS

Komunikaty

13/02/20 15:35 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06/02/20 14:51 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
04/02/20 15:26 TESGAS S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
31/01/20 15:51 TESGAS S.A.: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz wykreślenie hipoteki w związku ze spłatą zadłużenia
09:39 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
24/01/20 11:27 TESGAS S.A.: Ujawnienie stanu posiadania
23/01/20 11:44 TESGAS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 14:37 TESGAS S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
22/11/19 13:52 TESGAS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zbycia akcji TESGAS S.A..
15/11/19 08:01 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 14:40 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
04/10/19 20:28 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
08:54 TESGAS S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A.
06/09/19 15:55 TESGAS S.A.: Powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/08/19 07:42 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg