Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.07, godz. 20:01
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

30/06/20 12:27 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.
12:26 LW BOGDANKA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. oraz treść uchwał podjętych do przerwy.
18/06/20 18:26  brak uprawnień Wyniki operacyjne oraz finansowe grupy Enea w I kw. '20 wg segmentów (tabela)
15/06/20 11:51 LW BOGDANKA S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.
05/06/20 13:29  brak uprawnień Enea zakłada na '20 CAPEX w wysokości 2,77 mld zł (opis)
04/06/20 18:21  brak uprawnień Wyniki operacyjne oraz finansowe grupy Enea w IV kw. '19 wg segmentów (tabela)
12:48 LW BOGDANKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
29/05/20 14:37  brak uprawnień Bogdanka podpisała z Enea Elektrownia Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla
14:29 LW BOGDANKA S.A.: Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
12:00 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2020 r.
11:55 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 maja 2020 r.
26/05/20 20:12  brak uprawnień Grupa Enea szacuje 423 mln zł zysku netto j.d. i 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r. (opis)
25/05/20 14:27 LW BOGDANKA S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki
22/05/20 08:30  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)
08:23  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł, zgodnie z szacunkami
baner_SCANER_920X112_10.jpg