Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 10:51
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

09/08/19 15:29 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:27 EKO EXPORT S.A.: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
31/07/19 09:06 EKO EXPORT S.A.: Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
30/07/19 19:18  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu akcjami spółki EKO EXPORT S.A.
11:26 EKO EXPORT S.A.: Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
09:06 EKO EXPORT S.A.: Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia
29/07/19 16:43 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
14:20 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14:18 EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.
28/07/19 23:58 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.
26/07/19 15:46 EKO EXPORT S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.07.2019 oraz przerwa w obradach ZWZA.
24/07/19 17:41 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.
17:39 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz raportu rocznego
17:30 EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2018 rok.
01/07/19 11:10 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za I półrocze 2019r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg