Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 19:12
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

16/10/20 09:21 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 na rynek Europy Zachodniej i USA.
15/10/20 15:18 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
12/10/20 08:47 EKO EXPORT S.A.: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).
01/10/20 08:39 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za III kwartał 2020 roku.
30/09/20 18:14 EKO EXPORT S.A.: EKO EXPORT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 10:21 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie porozumienia do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.
21/09/20 13:53 EKO EXPORT S.A.: Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Eko Export S.A.
16/07/20 13:19 EKO EXPORT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 15.07.2020 r.
10:41  brak uprawnień WZ Eko Exportu upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego
10:12 EKO EXPORT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.07.2020r.
09:04 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie znaczącej umowy.
01/07/20 09:16 EKO EXPORT S.A.: Wstępne przychody za I półrocze 2020 r.
30/06/20 18:15 EKO EXPORT S.A.: Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.
19/06/20 15:26  brak uprawnień Eko Export chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji
14:57 EKO EXPORT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg