Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 14:19
kontakt
WIKANA

Komunikaty

10/07/19 10:34  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
08/07/19 13:37  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela)
05/07/19 10:42 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2019 r.
01/07/19 17:22 WIKANA: Korekta raportu bieżącego 21/2019
28/06/19 16:23 WIKANA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
13:28  brak uprawnień Wikana przeznaczy do 2,3 mln zł na skup akcji własnych
12:56 WIKANA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
25/06/19 14:09 WIKANA: Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
17/06/19 16:11  brak uprawnień WIKANA SA (1/2019) Wikana Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
14/06/19 11:55 WIKANA: Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów deweloperskich
31/05/19 17:44 WIKANA: Rezygnacja osoby zarządzającej
17:17 WIKANA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
WIKANA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
30/05/19 17:32 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 17:22 WIKANA: Otrzymanie decyzji w sprawie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego
baner_SCANER_920X112_10.jpg