Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.27, godz. 09:28
kontakt
WIKANA

Komunikaty

19/02/20 20:37  brak uprawnień Wikana dokona odpisów na 4,6 mln zł; obciążą wynik z działalności operacyjnej
20:09 WIKANA: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 odpisów aktualizujących
30/01/20 18:21 WIKANA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
20/01/20 18:42 WIKANA: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zwołanego na dzień 20 stycznia 2020 r.
16/01/20 16:59 WIKANA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
14/01/20 15:37 WIKANA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
15:11  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
13/01/20 07:40  brak uprawnień Wikana chce skupić do 1,26 mln akcji własnych po cenie 1,4 zł za akcję
07:25 WIKANA: Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
09/01/20 16:51  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)
08/01/20 12:29 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2019 r.
02/01/20 12:28 WIKANA: Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem
12:25 WIKANA: Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
20/12/19 16:21 WIKANA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 20 stycznia 2020 r.
16:20 WIKANA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg