Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.18, godz. 08:05
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

25/10/19 07:54 VINDEXUS S.A.: Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie .01.2019 - 30.09.2019
24/10/19 14:47 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku.
26/09/19 21:51 VINDEXUS S.A.: Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii K Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
21/09/19 18:53 VINDEXUS S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
10/09/19 23:13 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 10:00 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki/
12/07/19 14:01  brak uprawnień GPW: 18 lipca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii X1 (VIN0719) spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A
30/06/19 22:04 VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
18:34 VINDEXUS S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
17:51 VINDEXUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:21 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
29/06/19 19:27 VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku o wypłacie dywidendy
17/06/19 16:13 VINDEXUS S.A.: Nabycie obligacji własnych
13/06/19 15:41 VINDEXUS S.A.: Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie 1.01.2019 - 31.05.2019 r.
08:27 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 31.05.2019 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg