Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.31, godz. 01:31
kontakt
ORION

Komunikaty

25/03/20 18:18 ORION INVESTMENT S.A.: ORION INVESTMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
31/01/20 08:52 ORION INVESTMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
27/01/20 15:04 ORION INVESTMENT S.A.: SKIEROWANIE DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA WYCOFANIE AKCJI Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
23/01/20 10:10 ORION INVESTMENT S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 22 STYCZNIA 2020 ROKU
09:47 ORION INVESTMENT S.A.: INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z DNIA 22.01.2020 R. ORAZ O TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ
08/01/20 16:09 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A.
16:02 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A.
15:53 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15:50 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę blisko zwiazaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15:38 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15:22 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15:15 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15:08 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14:56 ORION INVESTMENT S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Orion Investment S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/01/20 16:55 ORION INVESTMENT S.A.: INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI - WYKONANIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI
baner_SCANER_920X112_10.jpg