Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 15:32
kontakt
ATREM

Komunikaty

26/07/19 12:46 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
12:38 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
25/07/19 13:37 ATREM S.A.: Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o. o. uchwały o połączeniu
13:20 ATREM S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:16 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
13:11 ATREM S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
24/07/19 13:30 ATREM S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.
12:04 ATREM S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/07/19 13:13 ATREM S.A.: Wypowiedzenie umów o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Atrem S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK ATREM
05/07/19 15:15  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Atremu o wartości 34 mln zł wybrana przez Enea Operator
15:00 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn"
04/07/19 13:46 ATREM S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
28/06/19 14:43 ATREM S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna na zwołane dzień 25 lipca 2019 roku.
14:23 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 25 lipca 2019 r.
26/06/19 18:09  brak uprawnień GPW: 26 czerwca 2019 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki: Tower Investments S.A., Erbud S.A., Atrem S.A. oraz Projprzem Makrum S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg