Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 15:34
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

02/07/20 08:31 MIRBUD S.A.: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki zależnej EXPO MAZURY S.A.
01/07/20 14:45 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy z podwykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie instalacji BHS w terminalu lotniska w Radomiu
30/06/20 19:02 MIRBUD S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2019
18:10  brak uprawnień Mirbud wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję za '19
18:00 MIRBUD S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku
17:55 MIRBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
22/06/20 08:56  brak uprawnień Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu na budowę odcinka S1 Dankowice - węzeł Suchy Potok
08:35 MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm Emitenta i spółki zależnej Emitenta na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III
10/06/20 14:01 MIRBUD S.A.: Rozpoczęcie następnego etapu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD
04/06/20 14:50 MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 34/2020
03/06/20 14:40 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy z podwykonawcą na produkcję i dostarczenie betonu towarowego do budowy drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki)
10:38  brak uprawnień Mirbud planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję za '19
10:18 MIRBUD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30/05/20 06:33 MIRBUD S.A.: MIRBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/20 13:26 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy z podwykonawcą na dostawę i wykonanie podbudowy oraz warstw nawierzchni mineralno- asfaltowych na autostradzie A1
baner_SCANER_920X112_10.jpg