Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.04, godz. 00:52
kontakt
SUNTECH

Komunikaty

27/07/20 20:44 SUNTECH S.A.: Korekta numeracji raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.
09:16 SUNTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.
08:40 brak uprawnień SUNTECH SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.
14/07/20 16:20 brak uprawnień SUNTECH SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
16:14 brak uprawnień SUNTECH SA (8/2020) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
26/06/20 15:20 brak uprawnień SUNTECH SA (7/2020) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
17/06/20 15:30 brak uprawnień SUNTECH SA (6/2020) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
08/06/20 13:00 brak uprawnień SUNTECH SA (5/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku
12/05/20 11:48 brak uprawnień SUNTECH SA (4/2020) Zmiana dat publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 rok
14/02/20 13:21 brak uprawnień SUNTECH SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2019 roku
28/01/20 11:26 brak uprawnień SUNTECH SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/01/20 10:51 brak uprawnień SUNTECH SA (1/2020) Umowa w sprawie zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2019 rok przez Biegłego Rewidenta
27/12/19 13:28 SUNTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
14/11/19 14:09 brak uprawnień SUNTECH SA (13/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku
14/08/19 16:03 brak uprawnień SUNTECH SA (12/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg