Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.28, godz. 00:32
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

22/05/20 18:29 SELENA FM S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 roku
20/05/20 11:29 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2019 r.
15/05/20 16:04 SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019.
16:00 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15:56 SELENA FM S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., opublikowanych w dniu 15 maja 2020 roku
13:46 SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM SA w sprawie podziału zysku
13:17 SELENA FM S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień zwołane na dzień 10 czerwca 2020 roku
12:57 SELENA FM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
00:04 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:02 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz raportu rocznego
14/05/20 17:05 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
30/04/20 17:34 SELENA FM S.A.: Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Selena FM S.A.
24/04/20 19:12 SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy dla spółek zagranicznych z Grupy Kapitałowej Selena pomiędzy Selena FM S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A.
16/04/20 16:45 SELENA FM S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
03/04/20 11:00  brak uprawnień Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk
baner_SCANER_920X112_10.jpg