Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.10, godz. 01:39
kontakt
SELENAFM

Komunikaty

29/11/19 16:23 SELENA FM S.A.: Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
16:21 SELENA FM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od Krzysztofa Domareckiego
16:20 SELENA FM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od spółki Syrius Investments S.a.r.l.
07:47  brak uprawnień Selena spodziewa się dobrej sprzedaży na istotnych rynkach do końca 2019 roku
00:03 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/19 17:27 SELENA FM S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Selena FM S.A.
27/09/19 00:04 SELENA FM S.A.: SELENA FM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/19 17:02 SELENA FM S.A.: Udzielenie gwarancji przez Emitenta
16/07/19 12:49 SELENA FM S.A.: Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.
04/07/19 15:28 SELENA FM S.A.: Nabycie akcji w Uniflex S.p.A
24/06/19 14:54 SELENA FM S.A.: Wykonanie prawa opcji sprzedaży akcji w Uniflex S.p.A
14:52 SELENA FM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
11/06/19 13:39 SELENA FM S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
05/06/19 09:41  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla akcji Seleny do 16,5 zł, podtrzymuje "kupuj"
30/05/19 14:10 SELENA FM S.A.: Informacja uzupełniająca Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena FM S.A. za I kwartał 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg