Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 21:49
kontakt
POZBUD

Komunikaty

01/08/19 14:46 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
28/06/19 16:47  brak uprawnień DM mBanku zaleca przeważanie akcji Cognor, Famur, Kernel, Pozbud, TIM
06/06/19 18:16 POZBUD T&R S.A.: Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, udzielone poza zgromadzeniem, na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
31/05/19 15:16 POZBUD T&R S.A.: Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.
28/05/19 16:41 POZBUD T&R S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 w odniesieniu do uchwał nr 11/2019 i nr 12/2019 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, zawartych w załączniku do raportu.
24/05/19 19:10 POZBUD T&R S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
19:06 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Zarządu Pozbud T&R S.A. nowej kadencji.
18:56 POZBUD T&R S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
17:18 POZBUD T&R S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD
21/05/19 21:48 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/19 16:24  brak uprawnień Pozbud T&R na koniec I kw. '19 naruszył kowenant dług netto/EBITDA
16:11 POZBUD T&R S.A.: Naruszenie kowenantu finansowego na koniec I kwartał 2019 r.
15:39 POZBUD T&R S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2019 r.
17/05/19 16:27 POZBUD T&R S.A.: Zakończenie budowy I etapu inwestycji pn. Zacisze Strzeszyn w Poznaniu.
25/04/19 13:40 POZBUD T&R S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 24 maja 2019 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
baner_SCANER_920X112_10.jpg