Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.02, godz. 09:50
kontakt
POZBUD

Komunikaty

29/05/20 21:47 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
21:38 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.- KOREKTA RAPORTU - z powodu pominięcia postawy prawnej
21:23 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.
20/05/20 19:09 POZBUD T&R S.A.: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Pozbud T&R S.A. oraz nabycie akcji Pozbud T&R S.A. nowej emisji przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze
14/05/20 14:04 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok
11/05/20 22:18 POZBUD T&R S.A.: Zbycie akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz transakcje dotyczące znaczących pakietów akcji Spółki
06/05/20 15:32 POZBUD T&R S.A.: Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Pozbud T&R S.A. na spółką Agnes S.A.
23/04/20 13:46 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządzie spółki POZBUD T&R S.A.
21/04/20 17:53 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2020 roku
10/04/20 20:41 POZBUD T&R S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku.
20:33 POZBUD T&R S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku, uchwał, które nie zostały powzięte oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach.
09/04/20 14:39 POZBUD T&R S.A.: Opinia Biegłego Rewidenta - uzupełnienie materiału do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.
03/04/20 15:48 POZBUD T&R S.A.: Uzupełnienie projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.
01/04/20 16:46 POZBUD T&R S.A.: Stanowisko Emitenta w sprawie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zasady organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2020 r.
31/03/20 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie przez Pozbud T&R S.A. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg