Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.22, godz. 23:35
kontakt
POZBUD

Komunikaty

15/11/19 18:29 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/10/19 16:42 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
23/09/19 18:12 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
19/09/19 15:11 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
11:23  brak uprawnień Pekao TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Pozbudu
11:11 POZBUD T&R S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
17/09/19 18:36 POZBUD T&R S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.
04/09/19 13:23 POZBUD T&R S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
02/09/19 14:18 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
30/08/19 18:34 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/19 17:17 POZBUD T&R S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.
01/08/19 14:46 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
28/06/19 16:47  brak uprawnień DM mBanku zaleca przeważanie akcji Cognor, Famur, Kernel, Pozbud, TIM
06/06/19 18:16 POZBUD T&R S.A.: Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku, udzielone poza zgromadzeniem, na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
31/05/19 15:16 POZBUD T&R S.A.: Informacja o odstąpieniu przez Bank PKO BP SA od zastosowania sankcji z tytułu naruszenia kowenantu finansowego.
baner_SCANER_920X112_10.jpg