Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.30, godz. 08:48
kontakt
WADEX

Komunikaty

03/02/20 11:17 WADEX S.A.: Podpisanie aneksu do umowy na najem nieruchomości
14/01/20 07:15 WADEX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych
26/11/19 06:55 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/10/19 11:17 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/10/19 10:29 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/09/19 07:33 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
06:57 WADEX S.A.: Korekta opisu kolumny w wybranych danych finansowych w raporcie za I półrocze 2019 r.
10/09/19 07:11 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
13/08/19 09:18 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta powiadomienia
30/07/19 12:28 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/06/19 13:28 WADEX S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/06/19 09:54 WADEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.06.2019 r.
04/06/19 14:01 WADEX S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2019 roku
28/05/19 06:56 WADEX S.A.: WADEX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/04/19 07:31 WADEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
baner_SCANER_920X112_10.jpg