Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.14, godz. 12:44
kontakt
ERG

Komunikaty

24/09/19 14:12 ERG: ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
11/09/19 17:09 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/19 11:07 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25/07/19 09:28 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 24 lipca 2019
24/07/19 16:07 ERG: ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A.
16:01 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 24 lipca 2019 oraz informacja o wniesionych sprzeciwach do uchwały objętej porządkiem obrad.
28/06/19 13:37 ERG: ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2019
26/06/19 15:19 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r
14:48 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
25/06/19 ERG: ERG S.A. Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
24/06/19 15:56 ERG: ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
06/06/19 15:26 ERG: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/06/19 11:01 ERG: Powołanie prokurenta
30/05/19 10:21 ERG: ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019
28/05/19 16:42 ERG: ERG S.A. Powołanie Prezesa Zarządu ERG S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg