Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.06, godz. 06:34
kontakt
ERG

Komunikaty

03/06/20 17:14 ERG: ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
28/05/20 08:13 ERG: ERG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 17:12 ERG: ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
23/04/20 16:56 ERG: ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1
26/03/20 17:16 ERG: ERG formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 ERG: ERG formularz raportu rocznego
24/03/20 14:23 ERG: ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2020 r.
20/03/20 12:14  brak uprawnień ERG planuje skupić ok. 69 tys. akcji własnych za max. 1,65 mln zł
12:04 ERG: ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020
09/03/20 16:10 ERG: ERG S.A. Odstąpienie od realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R" objętego dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP
27/02/20 15:52 ERG: ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 marca 2020 r.
26/02/20 17:18 ERG: ERG S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
17:16 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
17:13 ERG: ERG S.A. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
17:09 ERG: ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
baner_SCANER_920X112_10.jpg