Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.06, godz. 18:24
kontakt
INTELIWI

Komunikaty

06/08/20 14:02  brak uprawnień INTELIWISE SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InteliWISE S.A. w dniu 05.08.2020 r.. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
13:53 INTELIWISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.08.2020 roku
26/07/20 20:28 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
17/07/20 21:01 INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce InteliWise S.A.
09/07/20 18:08 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
30/06/20 15:40 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
26/06/20 13:25 INTELIWISE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 r.
03/06/20 18:01 INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A.
29/05/20 19:06  brak uprawnień INTELIWISE SA (8/2020) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2019 rok
15/05/20 10:01  brak uprawnień INTELIWISE SA (7/2020) Raport okresowy za I Q 2020 r. Inteliwise Spółka Akcyjna
14/05/20 08:31 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
31/03/20 09:11 INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
29/03/20 18:50  brak uprawnień INTELIWISE SA (6/2020) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki InteliWISE za rok obrotowy 2019 i 2020
26/02/20 21:08  brak uprawnień INTELIWISE SA (5/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
18/02/20 20:37  brak uprawnień INTELIWISE SA (4/2020) Braki w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2019 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg