Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 11:30
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

08/10/20 13:17 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
01/10/20 14:32 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.
23/09/20 20:24 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.
21/09/20 17:57 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/20 09:33 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2020 roku.
11/09/20 09:48 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.
28/08/20 14:23 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Aktualizacja terminarza publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
14:21 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF.
07/08/20 18:25 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
18:21 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
18:20 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
28/07/20 11:30 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zmniejszenie wysokości hipoteki oraz wykreślenie wierzytelności z tytułu weksli.
22/07/20 17:33 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Złożenie wniosku o uchylenie postanowienia Sądu Rejestrowego.
26/06/20 11:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień z branży offshore.
25/06/20 14:21 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 czerwca 2020r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg