Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 17:04
kontakt
K2INTERN

Komunikaty

26/10/20 15:03 K2 INTERNET S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki zmian do projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 listopada 2020 roku.
23/10/20 19:47  brak uprawnień GPW Benchmark: 23 października 2020 r. z listy uczestników indeksu WIG-media zostaną wykreślone akcje spółki K2INTERNT (ISIN PLK2ITR00010).
08:45 K2 INTERNET S.A.: Korekta podstawy prawnej w raporcie bieżącym ESPI nr 57/2020 z dnia 19 października 2020 r.
20/10/20 20:10  brak uprawnień K2 Internet chce ustanowić program motywacyjny dla zarządu
19:36 K2 INTERNET S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 listopada 2020 r.
19/10/20 16:38 K2 INTERNET S.A.: Zmiana klasyfikacji sektorowej spółki K2 Internet S.A.
16/10/20 18:20  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - K2 Internet
14/10/20 15:36 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
15:05 K2 INTERNET S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą ramowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu K2 Internet S.A.
08/10/20 20:17 K2 INTERNET S.A.: Zawarcie Umowy z Agencją UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency".
07/10/20 18:50 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie od AXA Otwarty Fundusz Emerytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki K2 Internet S.A.
18:33 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie od AGS 30 FIZAN UNIPESSOAL LDA o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.- przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce.
06/10/20 08:52 K2 INTERNET S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
05/10/20 15:54 K2 INTERNET S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
02/10/20 15:53 K2 INTERNET S.A.: Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu K2 Internet S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg