Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.25, godz. 07:38
kontakt
UNIBEP

Komunikaty

18/02/20 20:50 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w gminie Mszczonów I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej
06/02/20 18:19  brak uprawnień Unibep szacuje zysk netto w 2019 roku na około 29 mln zł, zgodnie z konsensusem
17:54 UNIBEP S.A.: Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2019
04/02/20 15:01  brak uprawnień Unibep skupi do 1,5 mln akcji własnych; cena za akcję 9,2 zł
14:49 UNIBEP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
03/02/20  brak uprawnień RN Unibepu zgodziła się na skup do 1,5 mln akcji własnych
03/02/20 14:32 UNIBEP S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych
31/01/20 08:53 UNIBEP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2020
15/01/20 19:29 UNIBEP S.A.: Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie
31/12/19 13:25 UNIBEP S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
13:16 UNIBEP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
23/12/19 14:02 UNIBEP S.A.: Wejście w życie umowy na realizację inwestycji budowlanej w Charkowie na Ukrainie
20/12/19 12:40 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na budowę garaży w stanie surowym w ramach zadania pn. "Przygotowanie infrastruktury na potrzeby czołgów LEOPARD"
12/12/19 17:56 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację I etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Jana Kazimierza/Karlińskiego w Warszawie
11/12/19 19:26 UNIBEP S.A.: Zawarcie warunkowej umowy na realizację obiektu sportowo - rekreacyjnego "FOK Luchiny" w Mińsku w Republice Białoruś
baner_SCANER_920X112_10.jpg